مدیریت کسب وکار

 • مراحل تدوین طرح و برنامه کسب و کار

  مراحل تدوین طرح و برنامه کسب و کار

  شنبه 31 تیر 1402 - 16:54

  تهیه و تدوین برنامه و طرح کسب و کار شامل مواردی است که انجام هر بخش آن، نیازمند دقت تخصصی در انجام پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه می باشد. بدون طرح و برنامه، وارد شدن به عرصۀ رقابت و بازار احتمال ورشکستگی صاحبان کسب و کار افزایش می دهد.

  ادامه...
 • شرح وظایف نیروی های انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی

  شرح وظایف نیروی های انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی

  یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 - 10:15

  در تهیه طرح سازماندهی اجرای پروژه های ساختمانی، تعریف شرح وظایف و مسئولیت های همکاران شاغل در کارگاه ساختمانی، جزو وظایف اصلی مدیریت شرکت می باشد. انتخاب درست نیروهای شایستۀ انسانی و بهره وری آنها در کارهای اجرایی به انجام تخصصی سازماندهی بستگی دارد.

  ادامه...
 • برنامۀ تجهیز کارگاه

  برنامۀ تجهیز کارگاه

  شنبه 18 اردیبهشت 1400 - 19:15

  در امور پیمانکاری، شروع هر پروژه ای با تجهیز کارگاه همراه است. تجهیز کارگاه و سازماندهی اجرای تعهدات پیمانکار، نیازمند دانش تخصصی و تجربۀ مدیریت پروژه است. کیفیت تجهیز کارگاه اثر گذارترین عامل در اجرای پروژه طبق برنامۀ زمانبندی شده می باشد.

  ادامه...
 • مراحل سازماندهی کسب و کار

  مراحل سازماندهی کسب و کار

  شنبه 18 اردیبهشت 1400 - 18:32

  طراحی و ایجاد سازمان اولین گام مهم راه اندازی کسب و کار است. اساس موفقیت هر کسب و کاری به کیفیت سازماندهی آن بستگی دارد. سازماندهی نیازمند طرح و برنامه زمانبندی شده با موضوعات مشخص می باشد که مانند یک پروژه باید با دقت طراحی و با مدیریت درست اجرا شود.

  ادامه...