قوانین و مقررات ساخت

1400 اردیبهشت 20
شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

شرايط عمومی پيمان فهرست مطالب         شـــــرح                                                                                                           ...

1400 اردیبهشت 19
شناسنامۀ فنی و ملکی ساختمان

شناسنامۀ فنی و ملکی ساختمان

مطابق ماده ۱۹مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری) ، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی صادر می گردد و در کلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه ها تحویل خریدار می شود.