مراحل سازماندهی کسب و کار
18 اردیبهشت 1400

مراحل سازماندهی کسب و کار

طراحی و ایجاد سازمان اولین گام مهم راه اندازی کسب و کار است. اساس موفقیت هر کسب و کاری به کیفیت سازماندهی آن بستگی دارد. سازماندهی نیازمند طرح و برنامه زمانبندی شده با موضوعات مشخص می باشد که مانند یک پروژه باید با دقت طراحی و با مدیریت درست اجرا شود.

مراحل سازماندهی

 • طراحی چارت سازمان
 • تعریف مشاغل سازمانی
 • الویت بندی ایجاد واحد های سازمانی
 • الویت بندی ایجاد کمیته های رهبری و تیم های سازمانی
 • تعریف و تدوین سیستم ها و فرآیندهای انجام کارها وتدوین روش­ های اجرائی
 • تعیین مکان فعالیت و تهیه امکانات و تجهیزات برای ایجاد سازمان
 • گزینش و استخدام نیروی انسانی
 • اخذ مجوز ها و گواهی نامه های لازم
 • تعریف کارهای هر یک از واحدهای سازمانی( ماموریت- مسئولیت وظایف )
 • سازماندهی ارتباطات و سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی های سازمانی
 • تدوین و تصویب اهداف و برنامه اجرائی هر یک از واحد ها بصورت مجزا براساس برنامۀ کسب و کار شرکت
 • اجرای برنامه ها
 • تهیه روش­ های ارزیابی و کنترل عملکردهای سازمانی
 • اخذ بازخورد ها و اصلاحات

طراحی چارت سازمان

تهیه چارت سازمان از موارد زیر تاثیر می­ پذیرد: موضوع فعالیت شرکت، نوع پروژه، مسئولیت­ های قراردادی، اهداف سازمانی، استراتژی­ های مدیریت امور شرکت، اصول و الگوهای مدیریتی، قوانین، سیستم­ های مدیریتی، محیط کسب و کار، دیدگاه های بنیان­ گذاران، ارتباطات با ذی نفعان، اهداف شرکت، منطقۀ فعالیت و بازار های هدف

تعریف مشاغل

 • سمت: مشخصات دارنده شغل – تحصیلات – آموزش– شایستگی ها- مهارت – توانایی ها- سن – جنسیت – تاهل – تجربیات کار- شخصیت – وضعیت جسمی – عادات و رفتار سازمانی (فرهنگ کار- همکاری)
 • جایگاه سمت در چارت سازمان – روابط با بالادست و پایین دست و موازی – عضویت در تیم کاری تصمیم سازی / تصمیم گیری (کمیته ها – هیئت ها).
 • حقوق و مزایای مادی و معنوی.
 • مسئولیت های سازمانی و ماموریت در سازمان.
 • تعریف و تعیین اختیارات سازمانی.
 • تعیین وظایف سازمانی.
 • فرآیندهای انجام وظایف – استانداردهای اموراجرایی – روش ها و آیین نامه ها.
 • برنامه: برنامه های روزانه – هفتگی – ماهانه – سالانه – (تدوین برنامه – اجرای برنامه).
 • امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام وظایف.
 • تأمین مکان مورد نیاز برای انجام کار و استقرار .
 • برنامه و موضوعات آموزش­ مورد نیاز درون سازمانی.
 • ترسیم پلکان ترقی شغلی در سازمان.
 • ساعات کاری.
 • تشویقات و تنبیهات.
 • روش مصاحبه و انتخاب و استخدام.
 • نحوه مدیریت و هدایت و ارزیابی.
 • الویت بندی ایجاد واحد های سازمانی
 • مالی – اداری
 • تولید و تأمین
 • بازاریابی و فروش
 • خدمات و پشتیبانی

الویت بندی ایجاد کمیته های رهبری و تیم های سازمانی

 • کمیتۀ مدیران (شورای تصمیم گیری و رهبری شرکت)
 • تیم برنامه ریزی و سازماندهی
 • تیم مالی – اقتصادی
 • تیم فنی – مهندسی و اجرائی
 • کمیتۀ تولید و محصولات
 • کمیتۀ بازاریابی و فروش

تعریف و تدوین سیستم ها  و فرآیند های انجام کارها و روش های اجرایی

هدف از  تعریف و ایجاد سیستم ها، منظم سازی و هدفمندی کلیۀ فعالیت های سازمانی به منظور کارایی و بهره وری منابع انسانی – مالی و سایر دارایی های شرکت است. مدیریت زمان و منابع مالی (منابع - مصارف)  از اهداف اصلی در تعریف سیستم ها می­ باشد.

انتخاب مکان فعالیت و تهیه امکانات و تجهیزات برای ایجاد سازمان

محل فعالیت و تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای سازماندهی و ایجاد کسب و کار تابعی از موضوع و حجم فعالیت های سازمان، ابعاد و چارت سازمان، ارتباطات و جایگاه سازمان و منابع می باشد. انتخاب منطقی هر کدام از آیتم های آن در کیفیت عملکرد سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.

گزینش و استخدام نیروی انسانی

گزینش و استخدام نیروی انسانی در مرحلۀ ایجاد سازمان از مهم ترین و اثر گذارترین کارهای مربوط به کیفیت فعالیت های سازمان و موفقیت آن و تحقق اهداف می باشد. که نیازمند الگوی تعریف شده ای است.

اخذ مجوز ها و گواهی نامه های لازم

مجوزهایی که طبق مقررات قانونی باید اخذ شود، جزو الویت­ های اول  فعالیت­ های سازمان می باشد. دریافت گواهی نامه ها و تأیدیه­ ها از مراکز معتبر نیز نشان دهندۀ کیفیت فعالیت ها و تولیدات سازمان خواهد بود که بر اساس نوع محصولات و شرایط محیط فعالیت الویت بندی و اخذ می شود.

تعریف کارهای هر یک از واحدهای سازمانی (ماموریت، مسئولیت، وظایف)

هر یک از واحدهای سازمان با هدف تعریف شده­ ای برای اجرای وظایف و کارهایی مشخص و برنامه ­ریزی شده ای ایجاد می ­شود. تعیین مأموریت و مسئولیت هر واحد سازمانی بصورت دقیق و مشخص عامل ایجاد تمرکز و دقت در انجام وظایف محوله است.

سازماندهی ارتباطات و سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی های سازمانی

ایجاد ارتباطات منطقی در راستای پیشبرد فعالیت ­ها و تحقق اهداف سازمان با هوشمندی استراتژی اثر بخش در تنظیم ارتباطات برای بهره برداری از فرصت ها و گسترش توانایی­ های سازمان از کلیدی ترین رفتارهای سازمانی می­ باشد.با توجه به طبیعت متغییر محیط کسب و کار پایش هوشمندانۀ محیط جهت فرصت یابی ها و ایجاد تعادل بین سازمان با محیط آن از ضروری ترین وظایف سازمانی رهبران و مدیران سازمان می باشد. تحلیل اوضاع و محیط کسب و کار بصورت واقع بینانه و تأثیر آن در برنامه ریزی و تغییرات بموقع و لازم و ضروی در استراتژی های کسب و کار، عامل تحقق خواسته های سازمان با هزینه های کمتر خواهد شد.

تعیین اهداف و برنامۀ اجرائی هر یک از واحدها طبق برنامۀ کسب و کار

برای پیشبرد اهداف شرکت بعد از طی مراحل اولیۀ سازماندهی و مشخص شده نوع فعالیت­ ها و وظایف واحدها و مأموریت و مسئولیت سازمانی هریک از آنها در چهار چوب استراتژی­ ها و سیاست­ های شرکت، تدوین برنامه­ های زمانبندی شده و معین، شرکت را یک گام اساسی دیگر به شروع فعالیت­ های خود نزدیک می­ کند. موفقیت هر سازمانی در گرو داشتن برنامه حرفه ­ای است و علت همۀ شکست ها نداشتن برنامه و سازمان توانا برای اجرای آن می باشد.

اجرای برنامه ها 

سازمان برای اجرای برنامه­ ها و برای تحقق اهداف مشخص با زمانبندی معلوم طراحی و ایجاد می ­شود. با شروع به اجرای برنامه­ ها و انجام فعالیت­ های سیستمی و وظایف، سازمان کم کم از مرحلۀ ایجاد وارد مرحلۀ راه اندازی و مدیریت اجرایی می­ شود. واحدهای سازمان برای انجام درست فعالیت­ های خود و ایجاد هماهنگی بین کلیۀ عناصر سازمان، نیازمند برنامه ­های تدوین شده است. برنامه­ هایی که با مشخص کردن کارهای قابل انجام و با صرف منابع مشخص، تحقق اهداف سازمان را در زمان تعیین شده امکان پذیر می کنند.

تهیه روش های ارزیابی و کنترل عملکردهای سازمانی

تعریف شاخص های کیفیت و کمیت عمل سازمان برای همۀ کارهای سازمان و واحد ها و نیروهای انسانی آن، امکان ارزیابی دقیق عملکرد سازمان و منابع آن را فراهم می­ نماید. انجام درست وظایف مربوط به کنترل و نظارت و هدایت منابع برای مدیران سازمان از طریق روش های سیستمی ارزیابی عملکرد ها مقدور می ­شود.

اخذ بازخوردها و اصلاحات

هر فعالیت سازمانی به بازخوردهایی منجر می ­شود. ارزیابی نتایج فعالیت­ ها و شناسایی دقیق بازخوردها به مدیران سازمان کمک می­ کنند که با انجام بموفع تغییرات سازمان را به سمت تحقق اهداف­ اش در محیط پرتلاطم بازار رقابت هدایت نمایند. بقای هر سازمانی منوط به تغییرات هدفمند، هوشمندانه و سریع در مدیریت کسب وکار می باشد. این امر نیازمند اهمیت دادن به بازخوردها و تغییرات محیط و زمان است.

 

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
 • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لطفا فارسی بنویسید.
 • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
 • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد