سازمان مینرونیوم

بازدید: 552
ما بر این باور هستیم که وجود سازمانی حرفه ای و برجسته، منشاء همه موفقیت هاست. توانمند سازی، قابلیت افزایی، کسب شایستگی های سازمانی، از وظایف دائمی و سیتماتیک مدیران شرکت است. در این راستا سازمان مینرونیوم، همیشه در حال تغییر و توسعه خواهد بود.ما می دانیم، کسب رضایت کلیۀ ذی نفعان شرکت، از انگیزه و علاقۀ همکاران ما از کار کردن در مینرونیوم نشأت می گیرد. همانطور که می دانیم، دستیابی به رضایت پایدار و وفاداری مشتریان، از طریق رضایت همکاران، چرخه «سود – خدمت» را ایجاد می نماید. همانا این امر، عامل افزایش توانایی های شرکت، در رقابت برای کسب سهم از بازار و مشتری می باشد.
 
 
لذا انجام مأموریت مینرونیوم و تحقق اهداف آن، در چهارچوب «نظام ارزش های 18 گانه»، نیازمند سازمانی پویا، نوآور، یادگیرنده و تغییر پذیر می باشد. مدیران مینرونیوم، با ایجاد محیط پویا، سیستم های استاندارد و منعطف و ایجاد انظباط سازمانی با بهره گیری از دانش و تجربۀ رهبری و مدیریت، امکان انجام مسئولانۀ وظایف سازمانی همکاران را فراهم می نمایند. در این محیط سازمانی پویا، منابع مینرونیوم و سرمایه های انسانی و اجتماعی همکاران، همراه با رشد و توسعه کسب و کار شرکت ارتقا پیدا می کند و در نهایت افزایش بهره وری و سود آوری فعالیت های شرکت، موجب برخورداری همکاران، از نتایج و ثمرات مفید آن می گردد.
درک بموقع فرصت های استراتژیک و استفاده درست از آنها، نیازمند سازمانی هوشیار و مسئولیت پذیر است. همکاران و مدیران شرکت، با این نگرش، دائماً توانایی های سازمان را ارتقا داده، تا با تحقق اهداف استراتژیک، فرصت ها را به منافع اقتصادی تبدیل نمایند. بدین منظور سازمان برای در اختیار داشتن فرصت های بالفعل بیشتر، قابلیت های خود را دائماً، رشد و توسعه خواهد داد. برنامه های قابلیت ساز شرکت را می توان برنامه های فرصت آفرینی نیز لقب داد. در این جهان رقابتی، در انحصار داشتن قابلیت های کلیدی، یک مزیت موثر است. لذا توسعه قابلیت های کلیدی، جزو اهداف استراتژیک برنامۀ رشد و توسعۀ سازمان محسوب می شود. قابلیت ها، اساس مزیت رقابتی سازمان ما، در بهره گیری از فرصت ها به شمار می آیند.
ارزش قائل شدن به مهارت ها و دانش همکاران، تلاش برای رشد و توسعه سرمایه های انسانی، از خط و مشی های مدیریت منابع انسانی، در مینرنیوم می باشد. شرکت منابع انسانی شایسته را ارزشمند ترین سرمایه خود می شناسد. مینرونیوم برای جذب منابع شایسته و ارزشمند انسانی، بسترهای لازم را فراهم نموده. ما در مینرونیوم، خودمان را در قبال ارتقای کیفیت زندگی همکاران و اعضاء سازمان، مسئول می دانیم. مدیریت در مینرونیوم، با الگوی خانواده گرایی، محیطی صمیمانه و شادی را ایجاده کرده است.     
ما می دانیم، برای تحقق اهداف استراتژیک مینرونیوم و عمل به برنامه های آن، نیازمند ایجاد سازمانی پویا و توانمند هستیم. سازمانی که از اصول و جهان بینی شرکت، مشتاقانه پاسداری کرده و با عمل پی گیرانه، برای تحقق ماموریت مینرونیوم، عاشقانه در راستای چشم انداز آن تلاش نماید. پای نهادن به عرصۀ فعالیت های اقتصادی و تجاری مترادف با وارد شدن به دنیای رقابت جهانی با دیگر شرکت ها و تولیدکننده گان می باشد. داشتن سازمانی دانا و توانا و حرفه ای، همراه با توانایی قدرت تطبیق و تغییر سریع، یک ضرورت حیاتی در بازارهای رقابتی امروز است. 

خط مشی های سازماندهی و مدیریت در مینرونیوم

 • - ملاحظه چشم انداز، ماموریت و اصول و ارزش های سازمان، در تعیین اهداف و استراتژی ها و برنامه ها و کیفیت عملکرد سازمانی. 
 • - دقت در تصمیم گیری و سرعت در عمل.
 • - تمرکز بر رفع گلوگاه های اصلی و تلاش دائمی برای توانمند سازی شرکت.
 • - هوشیاری در نگاه به محیط، وکشف فرصت های جدید و استراتژیک.
 • - نتیجه گرایی در عمل، همراه با اصول گرایی و سمت گیری برای انجام مأموریت مینرونیوم.
 • - توسعه رفتارهای مدیریتی، با دانش محوری و افزایش سطح شایستگی های فردی و سازمانی.
 • - انجام وظایف و کارها در چهار چوب سیستم های تعریف شدۀ سازمانی (حرفه ای گرایی).
 • - تبلیغ و ترویج چشم انداز، ماموریت، اصول و دیدگاه های شرکت در داخل و بیرون سازمان.
 • - توجه به شکل گیری و رشد همزمان و متعادل سه رکن اصلی سازمان «ساختار، فرآیند، فرهنگ».
 • - ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس ورودی ها وخروجی ها.
 • - انجام اصلاحات لازم، در ورودی ها و فرآیندها، به منظور تحقق خروجی های هدف و مطلوب سازمان.
 • - انتخاب اشخاص شایسته، با انگیزه و همگرا با اصول و ارزش های مینرونیوم.

شرکت برای تصمیم گیری درست و ایجاد هماهنگی سیستمی بین واحدهای آن، کمیته هایی زیر را بمنظور انجام مسئولیت های سازمانی و هدایت شرکت و نظارت بر عملکرد واحدهای آن، بشرح زیر تشکیل می دهد:

کمیتۀ مدیران

تصمیم گیری در خصوص استراتژی های کسب و کار، اهداف سالانه شرکت و واحدها، تصویب برنامه های تولید، بازاریابی و فروش و نظارت بر عملکرد واحدها، ایجاد هماهنگی بین آنها، انتخاب مدیران واحدها، ارزیابی عملکرد واحدها، کنترل و هدایت سازمان شرکت، تصویب آیین نامه و دستورالعمل ها و سیستم ها و روش هایی اجرای کارهای شرکت، انجام تغییرات و اصلاح ساختار سازمان، تصویب طرح سازماندهی شرکت(manual organization)، تصویب برنامه و بودجه و طرح مالی سالانۀ، تصویب طرح های رشد و توسعه کسب و کار شرکت طبق موضوع فعالیت ها و اهداف مینرونیوم، تصویب حقوق و مزایای همکاران، پی گیری انجام مأموریت و تحقق چشم انداز مینرونیوم، تصویب قیمت های فروش محصولات بعهدۀ این کمیته است.

کمیتۀ بازاریابی و فروش

کلیۀ امور مرتبط با بازار همانند: تدوین استراتژی آمیختۀ بازاریابی، تعیین اهداف فروش، تدوین برنامه های فروش و تبلیغات، نظارت بر اجرای برنامۀ فروش و تبلیغات پیشبرد فروش، سیاست گذاری و هماهنگی بین واحدهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، اجرای طرح و برنامۀ سازماندهی واحدهای بازاریابی و فروش، نظارت بر رشد و توسعۀ سازمان و شبکۀ فروش، تحلیل اطلاعات بازار و کشف فرصت های پیشبرد اهداف بازاریابی و فروش، تصویب جدول پورسانت های فروش، نظارت بر پرداخت حق الزحمه های فروش، استخدام نیروی های انسانی مورد نیاز واحدهای بازاریابی و فروش جزو وظایف این کمیته می باشد.

کمیتۀ فروشگاه اینترنتی مینرونیوم

تعیین سیاست ها و استراتژی های بازاریابی و فروش اینترنتی، تعیین اهداف فروشگاه، تدوین و تصویب برنامه های فروشگاه، ایجاد هماهنگی بین واحدهای تامین، فروش و خدمات پشتیبانی فروش و تولید محتوی، نظارت بر محتوی سایت و فروشگاه مینرونیوم، تصویب برنامه های تامین کالا، انتخاب مدیران و همکاران فروشگاه، تصویب برنامه های رشد و توسعۀ فروش اینترنتی، نظارت بر کلیۀ فعالیت های فروشگاه اینترنتی مینرونیوم از وظایف این کمیته است.

کمیتۀ تولید

برنامه ریزی و سازماندهی تولید، هماهنگی بین واحد طراحی و مهندسی و تولید، هماهنگی بین تولید و فروش و خدمات، استاندارد سازی محصولات شرکت، تصویب برنامه های رشد و توسعۀ توانایی های تکنولوژیکی و صنعتی کارگاه، تصویب نوع ماشین آلات و تجهیزات کارگاه، نظارت و تضمین کیفیت طراحی و تولید محصولات شرکت، تصویب طرح و نمونۀ کالاهای تولیدی، انتخاب کارگاه های همکار، نظارت بر کار تحقیقاتی، نوآوری و توسعۀ محصولات، نظارت بر کیفیت کالاهای تولید شده و تامین شده، تعریف استاندارد های فنی تولید، تصویب سازمان و سیستم های تولید و کارگاه بخش های اصلی از وظایف این کمیته می باشد.

کمیتۀ فروش

این کمیته متشکل از کلیه مدیران و اعضای واحد فروش و بازاریابی و خدمات پس از فروش، با دبیری مدیریت بازاریابی و فروش شرکت تشکیل می شود. وظایف این کمیته بدین شرح می باشد: تدوین استراتژی های بازاریابی، تعریف اهداف فروش، تصویب برنامه های واحدهای فروش و تبلیغات، هاهنگی بین واحد های فروش. کنترل، نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای فروش. هدایت واحدهای فروش برای تحقق اهداف فروش بصورت پی گیر و مسئولانه. نظارت بر عملکرد واحد خدمات پس از فروش، 

بازخوردها
  ارسال نظر
  (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد