خدمات نگهداری

بازدید: 252

روش ارائۀ خدمات تعمیر و نگهداری

خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان، طبق یک برنامۀ زمانبدی شده از ضروری ترین و اساسی ترین نیاز های دارنده گان ویلاها و مجتمع های مسکونی و گردشگری می باشد. تعمیر خرابی ها، کاری است فعال در قبال مشکلات بوجود آمده در قسمت های مختلف ساختمان، تعمیر با صرف هزینه های غیر مترقبه، عامل برگرداندن سیستم از مدار خارج شده به موقعیت فعال می شود. ولی نگهداری با برنامه تعریف شده براساس دانش مهندسی، کاری است پیش گیرانه. با انجام خدمات نگهداری، نه تنها از هدر رفت منابع، بموقع جلو گیری می شود، بلکه سرمایه گذاری های انجام شده در ساختمان را، با بازده مطلوب، اقتصادی تر و صرفه جویانه تر می کند. خدمات منظم نگهداری با کنترل عملکرد اجزا و عناصر ساختمان و تأسیسات آن و نظارت بر کارکرد آنها، هزینه های تعمیرات را کاهش داده و موجب می شود که ساختمان و تمام تأسیسات و تجهیزات آن همیشه آمادۀ سرویس دهی منظم و بی نقص، به ساکنین باشد. انجام تعمیرات و نگهداری طبق برنامۀ مهندسی شده برای ساکنین راحتی و آسایش پایدار را هدیه می نماید. بدون انجام منظم کار نگهداری از ساختمان، خطر از بین رفتن منابع و ایجاد مشکلات در بازده تأسیسات آن همیشه راحتی و آسایش ما را تهدید می کند. مینرونیوم برای تامین این نیاز اساسی، «انجام خدمات تعمیر و نگهداری برای ویلاها و مجتمع های مسکونی و گردشگری»، برنامه ریزی و سازماندهی لازم را، تدارک دیده است.

- ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی برای ساخت به مدت معین طبق نوع پروژه.

- ارائۀ خدمات تعمیر و نگهداری براساس قرارداد با موضوع و خدمات مشخص.

مراحل دریافت خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان در مینرونیوم

  • تکمیل فرم درخواست خدمات تعمیر و نگهداری

مشتریان مینرونیوم، می توانند «فرم درخواست خدمات تعمیر و نگهداری» را از همین جا دانلود کرده و بعد از تکمیل به شرکت ایمیل نمایند.

  • بازدید از محل

کارشناسان مینرونیوم بعد از دریافت، فرم درخواست خدمات تعمیر و نگهداری، با هماهنگی قبلی به بازدید از ساختمان( ویلا- مجتمع مسکونی - گردشگری؟) مورد نظر مشتری می پردازند. انجام بازدید کارشناسانه و حرفه ای منجر به شاخت کامل از وضعیت موجود ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و سایر امکانات و عناصر آن می شود. آشنایی با خواسته ها و نیاز های مشتری ما را در تهیۀ طرح پیشنهادی خدمات تعمیر و نگهداری کمک شایانی می نماید. 

  • نهایی کردن طرح خدمات

با بررسی و تحلیل اطلاعات فنی وضعیت حاضر ساختمان و ابنیه و تأسیسات بازدید شده، طرح و برنامۀ اولیه ارائۀ خدمات تعمیر و نگهداری توسط کار شناسان مربوطه تهیه شده و جهت نهایی سازی و اخذ نظرات مشتری، فایل آن به ایشان ارائه می شود. بعد از دریافت نظرات و پاسخگویی به سوالات احتمالی ایشان، طرح خدمات در قالب یک برنامۀ زمانبندی شده و با موضوعات مشخص، تدوین و همراه با پیش فاکتور وفرم قرارداد به مشتری جهت امضا تقدیم می شود.

  • عقد قرار داد و اجرای برنامه

با قبول قیمت و شرایط تعریف شده در پیش فاکتور از جانب مشتری، قرار داد «خدمات تعمیر و نگهداری» با آیتم های مشخص و زمانبندی شده، طبق طرح پذیرفته شدۀ مشتری، بین شرکت و ایشان، عقد و جاری شده و با دریافت پیش پرداخت، قرار داد وارد مرحلۀ اجرایی می گردد. 

                                                               «مینرونیوم پنجره ای به زیبایی و آسایش»

نظرات