مینرونیوم چگونه کار می کند؟             

قبل از اینکه به توضیح چگونگی انجام کارها و خدمات در مینرونیوم بپردازیم، بهتر است در ابتدا، به یک سوال اساسی تر جواب بدهیم. «چرا مینرونیوم بوجود آمده است؟» چون می دانیم، با جواب دادن به این سوال، چگونگی انجام کارهایمان برای دیگران، بهتر قابل درک خواهد بود. «مید و سایمن سینک» در کتاب «چرا خود را پیدا کن؟» به این سوال مهم جواب شایسته ای را بیان نموده اند: «رمز برانگیختن خود و دیگران به انجام هر کاری، پی بردن به چرایتان است، همان هدفی که پشت هرآنچه انجام می دهید، قرار دارد. وقتی بدانید چرا کاری را انجام می دهید، چگونه عمل کردن برای تحقق آنچه باید انجام دهید آسان خواهد شد.» 

مشتریان حق دارند که بدانند. «چرا ما در مینرونیوم این کارها را انجام میدهیم؟» ما می دانیم هرچند که صرفۀ اقتصادی و قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، برای مشتریان مهم است، اما ما به ارزشی باور داریم، که برای مشتری از همه این موارد مهم تر است. او از ابتدا می خواهد بداند که «آیا درقبال این همه هزینه و صرف انرژی و وقت، در نهایت به سطح مورد قبولی  از رفاه، آسایش، لذت، شادی و راحتی پایدار می رسد؟ آیا با خرید این خدمات و کالاها سرانجام به آن نتیجۀ مطلوب و مورد نظر خواهد رسید؟» در جلب رضایت مشتری، برای مینرونیوم این شاخص و مقیاس، از همه موارد دیگر مهم تر است. 

ما باور داریم، برای آنکه خدمات و محصولات تولیدی ما دارای کیفیت مطلوب باشد. باید تمرکز برای انجام درست کار  را با زمان صرف شده برای طراحی و انجام آن ترکیب نماییم. حاصل این ترکیب، هر چقدر بالاتر باشد، باعث ارتقای کیفیت آن خواهد شد. ما باور داریم، «نتیجه مطلوب برای مشتری، مترادف انجام کار با معنا برای ما می باشد.» با اقتباس از کتاب (کار عمیق، اثر کال نیوپورت) ما با انجام هر کاری در مینرونیوم، به دنبال تحقق علایق و خواسته های مشتریان به درست ترین روش ممکن هستیم. ما برای اخذ این نتیجه، از مهارت ها، تجربیات، ایده های خلاقانه و هنری و دست آوردهای نوین مهندسی، نیروهای شایستۀ انسانی، بهره می گیریم. ما برای انجام درست کارهایمان در مینرونیوم همیشه در حال یادگیری خواهیم بود. تا بتوانیم با افزایش قابلیت ها و شایستگی های خود، مشتری را در راه رسیدن به خواسته هایش همراهی مسئول و کارآمد باشیم. 

با توجه به تنوع خدمات و کارهایی که مینرونیوم انجام می دهد. دیدیم که بهتر است، برای انجام درست وظایف خود در ارائۀ خدمت به مشتریان، مکانیسم و فرآیند خرید هریک از خدمات و کالاهای تولیدی شرکت را، از مرحلۀ علاقه مند شدن شما به سفارش، تا تحقق اهداف نهایی و خواسته هایتان را، تهیه نموده و در قسمتی از سایت مینرونیوم در دسترس همگان قرار دهیم. باشد که مشتریان محترم از مراحل و چگونگی انجام کارها در مینرونیوم آگاهی لازم را کسب نمایند.

حال بعد از توضیحات در خصوص چرایی و فلسفه کار مینرونیوم، به بیان چگونگی و روش انجام کارها در مینرونیوم می پردازیم. بعلت تنوع کار و خدمات در مینرونیوم، روش انجام هر یک از آنها را، بصورت مجزا به آگاهی می رسانیم.

روش انجام کارها در مینروینوم