مصالح اصلی ساخت

کیفیت مصالح اصلی ساخت و ساز، مهمترین و اثرگذارترین عامل در پایداری و افزایش عمر مفید ساختمان می باشد. استاندارد بودن مصالح اصلی و رعایت مقررات ساختمان و اصول مهندسی ساخت در انتخاب نوع آن، برای سازندۀ ساختمان در کنار قیمت مناسب جزو شاخص اصلی و تعیین کننده است. رعایت شاخص ­های کیفیت مورد انتظار معماران و مهندسان و مدیریت ساخت پروژه و تحویل مصالح سفارش داده شده در موعد زمانی معین جزو بدیهی­ ترین وظایف مینرونیوم در تامین مصالح سفارش داده شده می ­باشد.

در این بخش از فروشگاه، مصالح مورد نیاز برای ساخت سازه و سفت­ کاری ساختمان به ترتیب در شش قسمت بشرح زیر طبق اصول و شاخص های کیفی مینرونیوم تهیه و عرضه می ­شود: