پوشش­ ها

پوشش­ ها نقش مهم و تعیین کننده و اثرگذاری در کیفیت و استحکام و افزایش عمر ساختمان دارند. عدم استفاده از مصالح مرغوب و باکیفیت(طبق تعریف­های مینرونیوم از کیفیت) در این بخش از ساخت و ساز، نه تنها عامل کاهش کیفیت کل بنا می گردد، بلکه با عمر مفید ساختمان و آسایش بعدی زندگی در آن تناسب منطقی و مستقیمی دارد. استفاده از مصالح پرکنندۀ باکیفیت در دیوارها و کف و سقف ساختمان نقش مستقیمی در عایق بودن ساختمان در قبال هدر رفت انرژی و آلودگی­ صداهای محیطی، مقاومت در قبال زلزله و سایر رخدادهای طبیعی، کاهش هزینه ­های نهایی و افزایش عمر مفید ساختمان نقش اصلی و تعیین کننده ای دارد. 

مینرونیوم با انتخاب مصالح دارای توجیه فنی و اقتصادی، سعی می ­کند که در تهیه و تامین این بخش از کالاهای فروشگاه در ابتدا، مانند یک کارشناس خبره در انتخاب این نوع از مصالح به تمامی ابعاد اثر گذار آن توجه حرفه ­ای و کارشناسانه نموده و محصولاتی را وارد سبد کالایی خود نماید که با رعایت تمامی شاخص­ های انتخاب کالا در مینرونیوم تطابق قابل قبولی داشته باشد.

 آمارهای بدست آمده از تحقیقات اقتصاد مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و مقایسۀ آن با ایران نشان می ­دهد، یکی از مهمترین دلایل عمر مفید ساختمان در این کشورها که برابر با 100 الی 150 سال است، استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت در این بخش از ساختمان می­ باشد. در صورتی که در خوشبینانه ترین حالت طبق نتایج این تحقیقات، عمر مفید ساختمان در ایران، بعلت عدم استفاده از مصالح مرغوب 30 سال است!! عمر 30 ساله بمعنای عدم بهره ­وری سرمایه­ گذاری در کالای پر دوامی مانند مسکن می ­باشد. که این امر باعث از بین رفتن اندوخته­ ها و پس­ اندازهای خانوارهای ایرانی گردیده. به معنایی دیگر یک خانوار در طول حیات طبیعی خود کالایی را که می­ تواند با استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت یک بار برای استفاده از آن سرمایه­ گذاری کرده و خرید کند، باید بعلت عدم توجه دور اندیشانه به اثر مصالح در اقتصاد مسکن، دوبار این هزینۀ سنگین را باید پرداخت نماید!! عقل معاش چه می ­گوید؟ مینرونیوم برای صرفه جویی در هزینه ­های ساخت و افزایش بهره ­وری سرمایه ­گذاری در کالای سرمایه­ ای مسکن با پیشنهاد استفاده از مصالح مرغوب و تامین آن، برای شما در افزایش ثروت و اندوخته­ هایتان دوست و همراهی مطمئن می­ باشد.

همانطور که ملاحظه می­ فرمایید، این بخش از مصالح ساختمان به چهار قسمت اصلی زیر تقسیم شده و در هر قسمت نیز بر اساس وسعت و نوع مصرف، مصالح متنوعی عرضه گردیده است.

  • دیوارپوش 
  • پوشش پشت بام
  • کف پوش 
  • پوشش نما