راه اندازی کسب ­و کار گردشگری

بازدید: 228

بعد از احداث و آماده سازی و دکوراسیون مجتمع یا مرکز گردشگری، الویت اصلی طبق برنامه، سازماندهی و ایجاد و راه اندازی کسب وکار تعریف شده طبق طرح و برنامۀ کسب و کار می باشد. ایجاد و راه اندازی، نیازمند دانش و تجریۀ مدیریت ایجاد کسب وکار، گزینش نیروهای انسانی، ایجاد سیستم های تولید و ارائۀ خدمات گردشگری، طبق طرح کسب و کار می باشد. مطمئناً زمانی کلیه هزینه های احداث مجتمع به سود دهی خواهد رسید، سازمان توانمند و شایسته ای برای مدیریت و ادارۀ درست و مطلوب مشتریان آن شکل گرفته باشد. ایجاد سهم از بازار رقابتی گردشگری، رساندن مجتمع به مقبولیت مشتریان و جایگاه یابی در بازار هدف، کاری است دقیق و پر از نکته های مهم و اثر گذار در سرنوشت سرمایه گذاری انجام شده. کیفیت خدمات گردشگری با توجه به ماهیت خدماتی و مخصوصاً از نوع گردشگری آن، دارای حساسیت زیادی نسبت به سایر خدمات ها است. چون در اینجا مردم، برای لذت، شادی، نشاط و احترام، پول پرداخت می ­کنند.

مینرونیوم با داشتن دیدگاه­ هایی تعریف شده در خصوص کیفیت تولید و ارائۀ خدمات، با داشتن نیروهایی شایسته در عرصۀ مدیریت و سازماندهی و ایجاد کسب و کار گردشگری، آمادگی لازم را دارد، تا بعد از مطالعۀ دقیق برنامۀ کسب­ و کار تهیه شده و امکانات و شرایط بازار، در قالب یک برنامه و استراتژی، سازماندهی لازم را برای تولید و ارائۀ خدمات مورد نظر را ایجاد نماید. در عرصۀ بازار رقابتی با نگرش استراتژیک و پیاده­ سازی یک برنامۀ بازاریابی و فروش حرفه ­ای سهم مورد هدف از مشتری را بوجود آورده، بعد از اطمینان از پایداری سیستم مشتری داری و بازار گردانی مرکز، آن را به مدیران اداره کنندۀ حرفه­ ای، طبق صلاح دید کارآفرین – سرمایه ­گذار، تفویض اختیار نماید. ایجاد این چرخه با چالش­ های زیادی توام است که هر کدام از آنها در ابتدای کسب ­و کار و مخصوصاً در مرحلۀ راه ­اندازی، تاثیر حیاتی در سرنوشت کسب­ و کار دارند. مینرونیویم با شناخت این چالش ها و مشکلات، با بکار گیری استراتژی­ های هوشمندانه، تلاش خواهد کرد که کسب­ و کار کوچک و کم توان اولیه را با مراقبت­ های درست مدیریتی، به حدی از توانمندی برساند، که سودآوری و پایداری کسب وکار را تضمین کند.

برای دریافت خدمات راه اندازی کسب و کار مجتمع و آشنایی با مراحل انجام آن، به بخش روش کار مینرونیوم رجوع فرامایید.

                                      «مینرونیوم پلی ست مطمئن، برای عبور از شرایط نامطمئن اولیۀ کسب وکار، به ساحل امن سودآوری و موفقیت»

نظرات