پیمانکاری

بازدید: 338

پیمانکاری یکی از شیوه­ های انجام کارهای ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی در مینرونیوم می­ باشد، همانطور که می دانید، انجام امور پیمانکاری، معمولا در چهارچوب قوانین و آیین نامه ­های تعریف بنام «شرایط عمومی پیمان» انجام می شود. «شرایط عمومی پیمان» بعنوان یک سند رسمی، نحوۀ تعامل بین کارفرما و پیمانکار را در پنج فصل مجزا و 54 مادۀ قانونی تعریف کرده است. مینرونیوم در چهارچوب دیدگاه ها و اصول و ارزش­ های خود، به منظور تنظیم دقیق و صحیح روابط فی مابین خود با مشتری (کارفرما)، انجام هرگونه امور پیمانکاری را در قالب شرایط و «توافق نامۀ خصوصی پیمان» که بر بنیان مفاد «شرایط عمومی پیمان» تنظیم می­ شود را، تبدیل به قرارداد کرده و طبق مفاد توافق شده با مشتری(کارفرما)، ملزم به انجام مسئولیت ها و وظایف خود می ­گردد. در اینجا به منظور آگاهی مشتریان محترم از مفاد «شرایط عمومی پیمان » خلاصۀ آن را بشرح زیر تقدیم می کنیم:

معرفی شرایط عمومی پیمان

فصل اول – تعاریف و مفاهیم

در این فصل، تمامی کلمات و مفاهیم مهم پیمانکاری بصورت دقیق و روشن تعریف و تبیین شده است. تا مانع برداشت­ ها و تفاسیر مختلف از مفاهیم و تعاریف کلمات توسط طرفین قرارداد گردیده و  از بروز اختلاف و مشکل در تنظیم مناسبات و انجام موضوع پیمان جلوگیری به عمل آید. به لحاظ اهمیت و تأثیر تعاریف و مفاهیم در تنظیم مناسبات مشتری (کارفرما) و پیمانکار 15 ماده از شرایط عمومی پیمان به این موضوع اختصاص یافته است. درصورت نیاز به تعاریف و مفاهیم جدید، می­ توانیم در متن «توافقنامۀ شرایط خصوصی پیمان» مفاهیم جدیدی را بصورت مشترک تعریف و توافق نماییم.

فصل دوم – تائیدات و تعهدات پیمانکار

این فصل در قالب 11 مادۀ مجزا، کلیۀ تعهدات و تائیدات پیمانکار، مانند مسئولیت ­های حسن انجام کار، اجرای کار طبق برنامۀ زمانبندی شده و توافق شده، در چهارچوب مسئولیت های پیمانکار، بطور واضح و مشخص بیان شده است. ما در انجام امور پیمانکاری طبق این قوانین و ارزش­ های مینرونیوم به مسئولیت­ های قانونی و عرفی خود برای تامین خواسته ­های توافق شده با مشتری، متعهد و ملزم خواهیم بود. هر نوع تعهد مینرونیوم در قبال مشتری، بدون نقض شرایط عمومی پیمان (بعنوان قانون) بصورت صریح و دقیق در شرایط خصوصی پیمان ذکر خواهد شد. مینرونیوم همیشه با تصریح در بیان تعهدات خود در قبال مشتری، به دنبال تحقق درست نتیجۀ نهایی، که همانا رضایت و تامین خواسته­ های مشتر ی می ­باشد، است.

فصل سوم – تعهدات و اختیارات کارفرما

در این فصل تمامی تعهدات و اختیارات کارفرما (مشتری)، در 6 ماده بصورت روشن بیان شده است. مینرونیوم در قبال انجام مسئولیت ­ها و تعهدات خود، با شناخت از تعهدات و اختیارات کارفرما، توقعات و خواسته ­های خود از مشتری (کارفرما) را، بر پایۀ مفاد این فصل از شرایط عمومی پیمان، تنظم و عمل می­ کند.

فصل چهارم – تضمین، پرداخت، تحویل کار

این فصل در چهار مادۀ مجزا، به تعریف موارد مهم قرارداد، یعنی تضمین انجام کار و تعهدات طرفین، نحوۀ پرداخت پول، شرایط تحویل کار، مبادرت شده است. مینرونیوم در تنظیم روابط خود با مشتری و در تعامل با ایشان (کارفرما)، نسبت به شرایط و نحوۀ پرداخت، تحویل کار، تضمین انجام درست و به موقع کار می پردازد. خدمات بعد از فروش، تحویل کار، انجام امور تعمیر و نگهداری و تضمین کیفیت کار را، می­ توان در شرایط خصوصی پیمان، بصورت مشخص در این قالب تعریف و با مشتری توافق نمود.

فصل پنجم – حوادث قهری (فورس ماژور)، فسخ، تعدیل، ختم، هزینۀ تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب و حل اختلاف

این فصل نیز در 12 ماده، به تعریف مفاد قانونی موارد مهمی مانند: فسخ، تعدیل، خسارت تأخیر، تسویه حساب، مرجع و چگونگی حل اختلاف در صورت بروز می ­پردازد. مینرونیوم در تعامل با مشتری، در همه موارد و مفاد این فصل از قرارداد، در صورت نیاز بصورت مشخص به تعریف شرایط خصوصی مندرج در این فصل، خواهد پرداخت. تا با توافق دقیق و روشن، از بروز هر نوع اختلاف در انجام امور قراردادی با مشتری جلوگیری نماید. ما اعتماد داریم، تنظیم دقیق روابط لازم و ضروری است. هر چند، مینرونیوم در انجام تعهدات خود، در قبال مشتری مسئول می­ باشد. تامین نیازها و خواسته­ های مشتری با نتیجۀ رضایت حداکثری و خرسندی نهایی ایشان، مهمترین شاخص در تنظیم روابط و انجام تعهدات و ارزیابی عملکرد مینرونیوم می باشد.

آخرین مادۀ شرایط عمومی پیمان، ماده ۵۴ است. این ماده در خصوص قوانين ومقررات حاکم بر پيمان تصریح می کند، «قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.»

نکته: متن «شرایط عمومی پیمان» را می توانید در اینجا مطالعه و یا در صورت نیاز دانلود کنید.

 موضوعات پیمانکاری در مینونیوم

  1. - طراحی، معماری و ساخت ویلا.
  2. - طراحی، معماری و ساخت مجتمع های مسکونی. 
  3. - طراحی، معماری و ساخت مجتمع های گردشگری.
  4. - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی.
  5. - طراحی و اجرای دکوراسیون خارجی.
  6. - طراحی و اجرای محوطه سازی و فضای سبز.
  7. - انجام امور بهسازی و بازسازی.

                                                  «مینرونیوم پنجره ای به زیبایی و آسایش»

بازخوردها