Loading...
به سایت مینرونیوم خوش آمدید!
  • 0
    سبد خرید شما خالی است

دکوراسیون و دیدگاه مینرونیوم

اگر دکوراسیون را در یک دیدگاه ساده، جلوه ها و نمادهای ظاهری آن چیزی بدانیم، که می خواهیم باشد. فرم، محتوی، زیبایی و کاربردی بودن آن را می توانیم به نام مفهوم دکوراسیون بشناسیم. واژۀ دکوراسیون در لغت نامه دهخدا به معنی آذین، آراستن، آذیبن بندی، آراستن خان و مان معنی شده است. آراستن زمانی به درستی انجام شده است، که فرم و محتوی در یک ارتباط معنادار و کاربردی شکل گرفته باشد. از اینجا هست که  اهمیت توجه معماران و هنرمندان دکوراسیون کار به این امر را درک می کنیم. میزان هزینه و تلاشی که مردم برای ایجاد جلوه های زیبا و اثرگذار(معنی دار و کاربردی) می کنند، جایگاه دکوراسیون و اهمیت آن را برای ما آشکار می نماید. دکوراسیون بعنوان یک تخصص در نتیجۀ تلفیق علم و هنر و ادبیات، فضایی را خلق می کند که در عین زیبایی و اثرگذار بودن، کاربردی و معنادار است . 
اندیشمندان و فیلسوفان برای تبیین جهان و در جواب این سوال، « چه می بینیم؟» می گویند: با نگریستن به جهان پیرامون خود چیزی که می بینیم رنگ و خطوط است، که براساس انعکاس نور، اشیا نمود پیدا می کنند. صنعت و هنر دکوراسیون، جلوه گری هنرمندانه و معناگرایانۀ این خطوط و رنگ ها را، بعهده دارند. دکوراسیون محیط در یک تعامل و کنش نمادین با ما ارتباط برقرار می نماید. تاثیر این ارتباط و تعامل یک جانبه از طرف محیط با ما، روحیات و ذهنیت ما از محیط و کنش ما نسبت به آن را شکل می دهد. به دیگر سخن، المان های دکوری از عناصر تشکیل دهندۀ خلق و خوی و رفتارها و شخصیت اجتماعی و فردی ما می باشد. ذهنیت ما بی وقفه در حال برقراری ارتباط فعال با محیط از طریق رنگ ها و خطوط است. ما دائما به دنبال درک پیام های محیط، از طریق جلوه های دکوری اشیاء هستیم، تا با درک مفاهیم آشکار و نهان آنها بتوانیم کنش منطقی خود را به فراخور و انتظار محیط واقعه از خود بروز دهیم. 
اهمیت نماها و فضای پیرامونی زندگی در شکل گیری شخصیت و رفتارهای فردی و اجتماعی ما خیلی زیاد است. ما از طریق دکوراسیون محیط و فضای زندگی خود به دیگران می گویم: «ما چه کسی هستیم. و انتظار چه رفتاری را از دیگران داریم.» رنگ ها و فضاهای بیرونی که از طریق انعکاس طیف های نور از اشیا بروز پیدا می کنند، بخش های ناپیدای من فردی و من اجتماعی ما را به نمایش می گذارند. ما همگام با تغییر خود از طریق اعمال تغییرات دائمی در محیط زندگی مان سعی در ایجاد یک همگرایی و همنوایی و هماهنگی درون و بیرون خود هستیم. در مواقعی نیز از طریق این دکوراسیون پیام و کنش خود را با دیگران می رسانیم تا بتوانیم با اثر گذاری در دیگران، رفتار آنها  را نسبت به خود و محیط مان پیش بینی، کنترل و مدیریت نماییم 
معماران و دکوراسیون کاران با درک ظرافت های عمیق و مهم ظواهر محیطی، به کمک ما می آیند، تا با به خدمت گیری دانش و توانایی های هنری و علمی خود، محیط دلخواهی را برای ما و مناسبات ما با دیگران طراحی و ایجاد نموده و از طریق انجام درست این ماموریت خرسندی و شادی را در ما استمرار ببخشند. وسعت و عمق عوامل موثر در دکوراسیون، این رشتۀ تخصصی را به یک دانش بین رشته ای تبدیل نموده است. طراحان دکوراسیون ومعماران در مینرونیوم با درک رسالت و ماموریت خود به دنبال آن هستند، تا در یک کار گروهی با استفاده از مجموعۀ در هم تنیده ای از تخصص ها و دانش های اجتماعی، انسانی، مهندسی و یافته های سایر علوم، از طریق تلفیق منطقی ساختار، شکل و کاربرد، در طراحی و اجرای دکوراسیون به فضای زندگی ما معنا، شادی، رفاه، خرسندی روانی و آسایش پایدار بخشیده و زندگی را برای ما خوش آیند و زیبا و لذت بخش نمایند.
از دیدگاه مینرونیوم، تقسیم بندی معماری و دکوراسیون به بخش های متداول داخلی، بیرونی، نماسازی و محوطه سازی و محیط، فقط به منظور انجام درست کار و استفاده از تخصص های مرتبط و تکمیل کننده و تقسیم حیطه های طراحی و عملیات اجرایی صورت گرفته است. این عناصر در مجموع و باهم تابلوی را می سازند که تمام اجزای آن باهم ارتباط معنادار و مکمل دارند و هر کدام از آنها، عضو یک مجموعه تعریف شده، در سبک معماری و طراحی و دکوراسیون هستند. این تقسیم بندی ها نباید از نظر سبک و محتوی هیچ گونه تناقض یا اختلاف معناداری با هم داشته باشند. بلکه در مجموع باید، تابع یک مرکزیت فکری و یک طرح و اثر هنری و معماری شوند.
با در نظر داشتن این دیدگاه و نگرش یکپارچه گرایی و مجموعه گرایی به دکوراسیون، به منظور انتقال مفاهیم و ساده سازی، کار معماری، طراحی و اجرای دکوراسیون را به بخش های زیر تقسیم می کنیم: 

1- دکوراسیون داخلی

2- دکوراسیون خارجی - نما 

3- محوطه سازی 

4- فضای سبز 

سبک های دکوراسیون

طبق دسته بند های مختلف، سبک های دکوراسیون، دارای تنوع زیادی می باشد (بین 15الی30 سبک)، منشا این تنوع وسیع، سبک های مختلف زندگی در اقصا نقاط جهان و کشورها، با فرهنگ های متفاوت آنها می باشد. هر سبکی معمولا در یک قلمرو فرهنگی خاص و براساس سبک بخصوص زندگی درآن قلمرو و در یک بستر تاریخی، اجتماعی و معماری شکل گرفته و در مسیری تاریخی با تاثیر از رشد تکنولوژی، اقتصاد، تغییرات اجتماعی و عوامل دیگر محیطی به عنوان یک سبک مستقل تکامل پیدا کرده و با داشتن شاخص ها و ویژگی های معلوم و مشخص، با تفاوت های خاصی از دیگر سبک ها قابل شناسایی و ارزیابی گردیده است. 
تیم طراحی و اجرایی دکوراسیون مینرونیوم، در یک تعامل هوشیارنه و آزاد با مشتریان و مشاوران آنها، بعد از کسب شناخت از خواسته و نیازهای مشتریان، مطالعۀ وضعیت موجود ابنیه ساخت شده و یا در حال ساخت، با یک دید علمی و مشتری مدارانه، در چهارچوب شاخص های اصلی معماری انجام شده، طرح دکوراسیون مناسبی را با بهره گیری از سبک تعریف شده ای به مشتری ارائه خواهد نمود. بعد از آن در یک مسیر تبادل اندیشه و دیدگاه، به ارائه طرح نهایی و اجرای دکورسیون می پردازد. چالش اصلی این شیوه تعاملی این است که، کارشناسان مینرونیوم بتوانند، ضمن حفظ و رعایت تمامی اصول و شاخص اصلی در انتخاب سبک و نهایی سازی طرح و انتخاب مواد و مصالح، حداکثر مطلوبیت را برای مشتریان ایجاد نمایند.

  

نکته: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام کار به قسمت «روش کار مینرونیوم» مراجعه فرمایید.

                                         «مینرونیوم پنجره ای به زیبایی و آسایش»

طراحی سایت و مشاوره توسعه کسب و کار اینترنتی با تیم دنابیز