مبلمان بیرونی

بازدید: 227

مبلمان مسکونی (منزل) و دیدگاه مینرونیوم

گروه طراحان مبلمان مینرونیوم، به تأثیر محصولات هریک از این شاخه­ ها، در ایجاد آسایش و آفرینش زیبایی واقف هستند. کارشناسان مینرونیوم در چهارچوب سبک ­های انتخاب شده، به هریک از عناصر تشکیل دهندۀ آن، توجه دقیق و هوشمندانه­ ای دارند. ما در مینرونیوم با این باور فعالیت می ­کنیم، که در طراحی و ساخت مبلمان منزل، کلیۀ عناصر تشکیل دهنده مهم بوده و هیچ جز غیر مهمی وجود ندارد. مینرونیوم برای ایجاد رفاه و آسایش از طریق مبلمان، در همۀ موارد موثر بر کیفیت نهایی، استانداردهای علمی و فنی لازم را رعایت می­ نماید. ما به منظور افزایش تمرکز و دقت همکاران خود، در بخش طراحی و تولید مبلمان سه شاخص اصلی کیفیت، «کاربردی بودن»، «استحکام داشتن» و «زیبایی» را، بعنوان سه مقیاس اصلی در ارزیابی کیفیت کارهای تولیدی، سرمشق قرار داده ایم. در محصولات مینرونیوم یقیناً، نتیجۀ نهایی رعایت سه شاخص فوق در طراحی، انتخاب مواد اولیه و ساخت، منجر به رفاه و آسایش مادی و زیبایی بصری و شادی آفرینی می­ شود.

مبلمان مسکونی(منزل)

مبلمان مسکونی، در ابتدا به دو دستۀ اصلی: «مبلمان داخلی» و «مبلمان بیرونی» تقسیم شده و در سطح دوم مبلمان داخلی، براساس کاربرد، به هفده شاخۀ مجزا در عرصۀ طراحی و تولید تقسیم می­ گر­دد. این تقسیم بندی از جانب کارشناسان مینرونیوم، به منظور سهولت در درک نیازهای مشتریان، ایجاد تمرکز فنی و هنری در طراحی و انتخاب درست مواد اولیه صورت گرفته. استفاده از این روش تقسیم بندی، با ایجاد تمرکز لازم در طراحی و تولید، عامل تأثیر مثبت بر کیفیت محصولات می باشد. در این روش طراحان با توجه به شناخت از جزئیات موثر بر کاربرد، زیبایی و با بهره­ گیری از خلاقیت­ های مهندسی - هنری محصولی را در دستور تولید قرار می دهند که، در عین داشتن زیبایی، بتواند حداکثر بهره مندی و رضایت را برای مشتری ایجاد نماید.

مبلمان خارجی (بیرونی)

در مینرونیوم مبلمان خارجی و ویلایی، براساس فضای کاربردی، به سه دسته اصلی به شرح زیر تقسیم شده است:

  • - مبلمان راحتی و نشیمن
  • - مبلمان غذاخوری
  • - تفریحی ورزشی

مبلمان خارجی با تبعیت از شرایط بیرونی ویلاها و مجتمع­ های مسکونی، تحت تاثیر شرایط اقلیمی و آب هوایی طراحی شده و انتخاب مصالح و مواد اولیه آن نیز از دو قاعدۀ اصلی: «سبک طراحی» و »شرایط اقلیمی» پیروی می­ نماید. در بستر این دو قاعده، سبک ­های طراحی مبلمان در مینرونیوم، به میدان آمده و به طرح ­های مبلمان خارجی، در همگرایی با معماری و طراحی دکوراسیون فضای بیرونی و مبلمان داخلی، شکل و هویت می دهد. در گام بعدی، با اعمال حساب شدۀ سلایق و خواسته ­های مشتری، طرح مبلمان خارجی در یک کانسپت معماری و دکوراسیون مشخص، نهایی گشته و وارد چرخۀ تولید می شود.

                                                        «مینرونیوم پنجره ای به زیبایی و آسایش»

نظرات