مجتمع مسکونی

بازدید: 235

طراحی و ساخت مجتمع­ های مسکونی

انتخاب ملک مناسب از نظر شاخص ­های اقتصادی و بازاریابی از اهمیت و پیچیدگی زیادی برخوردار است. مسلماً هدف مشتری متقاضی طراحی و ساخت مجتمع مسکونی، انجام یک کار تجارتی سودآور در سرمایه­ گذاری می­ باشد. مینرونیوم با درک درست از مسائل و زوایای موضوع سرمایه ­گذاری در ساخت مجتمع ­های مسکونی، مهمترین مأموریت اش انتخاب بهترین مکان، با رعایت خواسته ای مشتری و شاخص­ های ارزیابی توجیه اقتصادی و فنی و در نهایت، پیشنهاد ملک مناسب به سرمایه­ گذار می باشد.

طبق نظر کارشناسان و نتایج بدست آمده از تحقیقات بازار، سرمایه ­گذاری در ساخت مجتمع ­های مسکونی ویلایی یا ویلایی – آپارتمانی، با رعایت اصول بازاریابی و فروش حرفه ای، توجیه اقتصادی قابل قبول و خوبی دارد. مینرونیوم با آگاهی از این موضوع مهم، در تمامی مراحل استراتژیک سرمایه ­گذاری برای ساخت مجتمع، انتخاب ملک مناسب، کمک به اخذ مجوزهای قانونی، تهیه طرح معماری اصولی و زیبا، انتخاب درست مصالح و تأسیسات، ساخت طبق قواعد و اصول مهندسی، بازاریابی و فروش حرفه­ ای در مناطق شمالی کشور، آمادگی هرگونه همکاری لازم با سرمایه گذار محترم را در کلیۀ مراحل پروژۀ احداث مجتمع مسکونی را دارد. 

مراحل انجام سفارش طراحی و ساخت مجتمع­ های مسکونی

  • شناخت خواسته ها و علاقمندی­ های سرمایه­ گذار

مشتری در ابتدا فرم درخواست مجتمع مسکونی را، (همین جا) از سایت مینرونیوم دانلود کرده و بعد از تکمیل، به ایمیل شرکت ارسال می فرماید. همانطور که می دانیم، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده، در موفقیت این سرمایه گذاری، انتخاب درست موقعیت اقلیمی ملک در نظر گرفته شده، برای ساخت مجتمع است. مینرونیوم بعد از دریافت فرم تکمیل شده و کسب آگاهی از علایق و خواسته های سرمایه گذار، نسبت به تحقیق و شناسایی املاک مناسب برای احداث پروژه اقدام خواهد کرد.(تکمیل فرم تهیه ملک و امضای مشتری و شرکت)

  • انتخاب ملک مناسب

کارشناسان مینرونیوم بعد از دریافت فرم درخواست مجتمع مسکونی و کسب آگاهی از علایق و خواسته ­ها و نیازهای مشتری و اهداف سرمایه­ گذاری، املاک مناسب را برای انجام پروژه به ایشان معرفی می­ نماید. بعد بازدیدها از املاک معرفی شده و انجام بررسی های لازم، در تعامل با سرمایه گذار و عوامل ایشان، ملک مناسب انتخاب و طی مراحل قانونی برای احداث پروژه خریداری می ­شود. 

  • تهیه طرح پیشنهادی

بعد از تهیه ملک دلخواه و انجام امور حقوقی، طرح معماری تهیه شده، جهت بررسی و دریافت نظرات سرمایه گذار در اختیار ایشان قرار داده می­ شود. بعد از اخذ نظرات سرمایه گذار و عوامل و مشاورهای متخصص، طرح بازنگری شده و در ادامه، نقشه­ های معماری و طرح و برنامۀ اجرای پروژه طبق خواست مشتری و اصول معماری و مهندسی نهایی می­ شود. در این مقطع دریافت مجوزهای قانونی لازم، از مراکز دولتی و شهرداری و ادارات محلی ضروری است.

  • عقد قرارداد و اجرای پروژه

بعد از طی مراحل فوق، طبق مفاد عمومی پیمان، «قرارداد مدیریت پیمان»،یین طرفین، طبق ظوابط قانونی و توافقات شرکت و سرمایه گذار عقد می­ گردد. بعد از عقد قرارداد، شرکت طبق مفاد قرارداد و مسئولیت ­های خود، پروژه را در مدت زمان تعیین شده، اجرا و تحویل سرمایه گذار می نماید.

  • بازاریابی وفروش واحدها

موفقیت در فروش، نتیجۀ انجام بازاریابی درست، بصورت حرفه ای می ­باشد. از زمان شروع مطالعات امکان سنجی اولیۀ احداث مجتمع، داشتن نگرش بازاریابی و فروش، جزو الزامات پایه ­ای و اساسی موفقیت در سرمایه ­گذاری می باشد. در دیدگاه مینرونیوم، انتخاب زمین مناسب براساس منابع سرمایه­ گذاری، طراحی و معماری و کیفیت ساخت واحدها و مشاعات، باید متأثر از استراتژی آمیختۀ بازاریابی باشد. در مسیر اجرایی شدن این استراتژی، فرآیند فروش، طی مراحل ساخت پروژه، در هر مقطع از پیشرفت کار، به فراخور شرایط عملیاتی شود. کارشناسان واحد بازاریابی و فروش مینرونیوم، با عنایت به موارد پیش­ گفته، در انجام تمام مراحل تدوین استراتژی آمیختۀ بازاریابی و انجام برنامۀ فروش واحدهای مجتمع، با تمام تجربه و توان عملیاتی خود، در خدمت سرمایه ­گذاران این عرصه و مشتریان می­ باشند.  

  • خدمات نگهداری مجتمع

مجتمع ­های مسکونی با توجه به مشاعات و قسمت­ های مشترک، تأسیسات عمومی، حراست و امنیت مجتمع، نگهداری فضای سبز، نیاز ساکنین به خدمات شهری، نیازمند مدیریت و تیم حرفه­ ای برای انجام وظایف مذکور می ­باشند. مینرونیوم برای تامین این نیازهای اساسی، انجام خدمات زیر را در برنامه­ های خود قرار داده است:

- ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی ساخت به مدت معین طبق نوع پروژه.

- عقد قرارداد خدمات نگهداری و ارائۀ کلیۀ نیازهای مدیریتی و خدماتی.

                                                        «منیرونیوم پنجره ای به زیبایی و آسایش»

نظرات