استخدام

بازدید: 472

درخواست استخدام در مینرونیوم

مینرونیوم همیشه به دنبال جذب منابع شایستۀ انسانی می­ باشد. ما اعتقاد داریم همراه با همکاران با انگیزه و شایسته می­ توانیم در خلق دنیایی بهتر برای زندگی مشتریان، نقش مسئولانه­ ای را ایفا نماییم.

 دوست عزیز،

اگر تمایل به همکاری با ما را دارید؟ ابتدا قبل از هر چیزی لطفا به مطالعۀ دربارۀ ما، دیدگاهها و جهان بینی، اصول و ارزش های شرکت، تا شناخت اولیه ای را از مینرونیوم کسب نمایید، و اگر همچنان تمایل و انگیزۀ لازم را برای تحقق اهداف و ماموریت مینرونیوم داشتید. فرم «درخواست همکاری» را از سایت مینرونیوم دانلود کرده و بعد از تکمیل به پیوست روزمه خود و همراه با تصویر مدارک شناسایی­، با موضوع درخواست همکاری، موارد را به ایمیل شرکت ارسال فرمایید.

ما بعد از دریافت درخواست شما و مطالعۀ و بررسی آن، نتیجه را به آگاهی شما خواهیم رساند.

بازخوردها